Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace

Příspěvky

Týden 30.10.-3.11. (lichý)

24. 10. 2017

Aj (K.K.) - v úterý 31.10. test - Plural (nepravidelná podst.jména)

Hurá!!! Ve sběru papíru jsme ve škole skončili na třetím místě!

Děkuji všem, kteří přispěli alespoň kilem.

Čj - DÚ na čtvrtek 2.11. str.16/1. Uvedená slova použijte ve větách, tvary slov nesmíte měnit.

Čj - ve čtvrtek 2.11. test - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky...

Vybíráme 100Kč (40Kč drumbeny + 60Kč třídní fond).

Ve čtvrtek 2.11. volíme dva zástupce naší třídy do školního parlamentu!!!

Aj (JC) - ve čtvrtek 2.11. test - množné číslo podstatných jmen

- Někteří si stále ještě nezakoupili plátky do lupínkové pilky!!!

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 2.11. začíná výuka v 8:30 (1.hodina odpadá) a v pátek 3.11. končí výuka ve 12:15.

Aj (J.C.) - DÚ na pátek 3.11. prac.sešit str.9/6

 

 

 

Týden 23.-27.10. (sudý)

19. 10. 2017

Čj - v pondělí 23.10. test - řazení slov podle abecedy (viz DÚ)

V pondělí 23.10. je 2.vyučovací hodinu preventivní pořad HZS Hasík.

Aj (K.K.) - v úterý 24.10. test - Plural (mn.číslo -s, -ies, -es, -ves) viz výzdoba ve třídě

Z - v úterý 24.10. test - měřítko mapy

Ve středu 25.10. projektový den Staré řecké báje a pověsti. Výuka končí ve 12:15. Kdo může, ať si přinese staré bílé prostěradlo.

Ve čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. jsou podzimní prázdniny.

OMLUVA: Omlouvám se dětem i rodičům za mylnou informaci ohledně řazení slov podle abecedy (viz Internetová jazyková příručka).

Písmena s diakritickými znaménky, která ve výše uvedené řadě nejsou uvedena (tj. á, ď, é, ě, í, ň, ó, ť, ú, ů, ý), se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, například:

da capo
ďábel
dabing

ucho
úchop
uchopit

 

Týden 16.-20.10. (lichý)

11. 10. 2017

Všichni ti, kteří neměli v pořádku domácí úkoly z Čj, je přinesou přepsané v pondělí 16.10. V opačném případě zůstanou ve škole po vyučování, aby si látku doplnili. Totéž platí i o občanské výchově!

M- od pondělí 16.10. je opět ARITMETIKA

Aj (K.K.) - v úterý 17.10. test - abeceda, spelování

Změna rozvrhu: V úterý 17.10. je místo literatury SLOH.

Čj - DÚ na čtvrtek 19.10. seřaďte abecedně vyjmenovaná slova po P a L

Čj - ve čtvrtek 19.10. test - abecední řazení slov

Fy - v pátek 20.10. test látky a tělesa - plynné, kapalné, pevné

Ov - v pátek 20.10. test - státní symboly

Ov - na pátek 20.10. aktuality (Lukáš J., Štěpán H., Dan A.)

Aj (J.C.) - Kdo může, přinese si v pátek 20.10. sluchátka (testování SCIO).

Prosím rodiče, aby nejpozději do pátku 20.10. vyplnili na internetu dotazník pro rodiče. Přihlašovací údaje dostaly děti na lístečcích. Jedná se o dotazník k testování SCIO.

 

 

SCIO testování žáků 6.tříd

7. 10. 2017

Od 9. do 20. října 2017 proběhne na naší škole SCIO testování žáků všech šestých tříd! Tyto testy pomohou žákům zjistit, kolik toho umí. Úspěšné vyřešení testu je podmíněno znalostmi, ale rovněž tím, jak umíte test řešit, rozvrhnout si práci, čas.

Testování probíhá online. Testováni budete z:

Čj - 40 otázek / 45 minut

M - 30 otázek / 60 minut

Aj - 45 otázek / časově neohraničeno (Jsou potřeba sluchátka!!! Pokud máte doma, prosím, přineste si!)

OSP (=obecné studijní předpoklady) - 60 otázek / 60 minut

Rozvrh jednotlivých předmětů bude ještě upřesněn.

Vždy jen jedna odpověď je správná, tipování se tedy nevyplatí!

Za každou správnou odpověď se přičítá 1 bod.

Za každou chybnou odpověď se odečítá část bodu.

Za nezodpovězenou otázku se nic nepřičítá ani neodečítá.

Nepotřebujete žádné pomůcky, ale je dobré si vzít papír a psací potřeby (zvláště u matematiky na výpočty).

Úlohy nemusíte řešit v pořadí, v jakém následují za sebou. Na začátek je lepší vyřešit úlohy, které vám jdou. Řešení těžších úloh si nechte až na konec. Hlídejte si čas. Ten uvidíte po spuštění testu v levém horním rohu monitoru.

Průchod testem si vyzkoušejte zde: www.scio.cz/demotest (žádná z úloh se ve skutečném testu neobjeví).

Přeji všem hodně štěstí a úspěchů!

 

10.10. (úterý) OSP - v hodině informatiky (1.skupina)

11.10. (středa) Aj - 4.hodina (K.K.) 

12.10. (čtvrtek) M - 1.hodina

17.10. (úterý) OSP - v hodině informatiky (2.skupina)

18.10. (středa) Čj - 2.hodina

20.10. (pátek) Aj - 1.hodina (J.Ch.)

 

 

Týden 9.-13.10. (sudý týden)

2. 10. 2017

Čj - v pondělí test Pravidla českého pravopisu (vyhledávání informací v PČP)

- v pondělí 9.10. test - opakování od začátku roku

Z - v úterý 10.10. test - planeta Země, Slunce, Měsíc, vesmír

Aj (K.K.) - v úterý 10.10. opakovací test ČÍSLOVKY (psaní, poslech, telefonní čísla, tabulka vzdáleností...)

Př - do čtvrtka 12.10. si vyberte téma na referát - bezobratlí živočichové

- V úterý 10.10. jdete na pozemky. Vezměte si vhodné oblečení.

- do úterý 10.10. si každý zakoupí plátky do lupínkové pilky (na dřevo, největší). Nejlepší je zakoupit si do dvojice jedno balení a poté si je rozdělit.

D - ve středu 11.10. test - celý pravěk

Čj - na středu 11.10. dokončete prac.list PŘÍMÁ ŘEČ

Čj - ve středu 11.10. test - přímá řeč (zápis, viz prac.list)

Ve středu 11.10. končí výuka v 11:20.

Čj - DÚ na čtvrtek 12.10. Seřaďte abecedně vyjmenovaná slova po B a M. Přehled vyjmenovaných slov najdete i v učebnici Čj.

Čj - ve čtvrtek 12.10. test Pravidla českého pravopisu (vyhledávání informací v PČP)

- do čtvrtka 12.10. si přečtěte list s bezpečnostními pokyny

Ve čtvrtek 12.10. se koná třídní akce na dětské sportovní hřiště v Chotyni. Nezapomeňte přinést návratky.

M - v pátek 13.10. zahajovací písemná práce (viz pracovní list)

Ov - na pátek 13.10. dokončete nalepený pracovní list (státní symboly)

Ov - v pátek 13.10. aktuality (Anička, Sarah, Pája Sm.)

V pátek 2.vyučovací hodinu nás čeká divadelní představení v angličtině The Decoding Mission.

 

 

 

Týden 2.10. - 6.10.

27. 9. 2017

V týdnu 2.- 6.10. proběhne na škole sběr papíru. Prosím každého alespoň o jedno kilo. :-) Peníze se nám na konci roku budou hodit! Děkuji!

Aj (K.K.) - v úterý 7.10. test - Numbers (poslech, psaná podoba)

M - DÚ na pondělí 2.10. dokončit pracovní list

Ov - aktuality na pátek 6.10. (Janička Ř., Verča H., Štěpka B., Amálka M.)

Čj - DÚ na čtvrtek 5.10. Nalepte do domácího sešitu nakopírovaný list. Opravte chyby a věty správně přepište do sešitu.

M - od čtvrtka 5.10. si noste pomůcky na GEOMETRII a učebnici na geometrii

Aj (K.K.) - na pátek 6.10. si přineste něco na měření (krejčovský metr...)

 

 

 

 

Písemný referát z přečtené knihy

27. 9. 2017

Báje a pověsti

Termín: do 14.listopadu 2017

Forma zpracování: PĚTILÍSTEK + ŽIVOTABÁSEŇ

1. Přečti si 4 příběhy z knihy Staré řecké báje a pověsti. Poté si na nástěnce vyzvedni pracovní list a ke každému přečtenému příběhu vymysli pětilístek Tématem je jméno postavy z daného příběhu. Postavu si zvol sám/sama. Celkem tedy vytvoř čtyři různé pětilístky.

 

2. Přečti si 4 pověsti z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Po přečtení si na nástěnce vyzvedni pracovní list a doma pečlivě dokonči všechny započaté věty. Zkus se vžít do role postavy a přemýšlet jako ona. Celkem tedy vymysli čtyři různé Životabásně.

 

Hodně krásných zážitků při četbě a následném přemýšlení o knize ti přeje Kateřina Kašková!

 

Týden 25.-29.9.

20. 9. 2017

Čj - v pondělí 25.9. velký test - Český jazyk (jazyk, řeč, spisovný a nespis. jazyk, nářečí, argot, slang, profesní mluva...)

Čj - do úterý 26.9. vymyslete svůj vlastní mýtus a napište ho do sešitu

POZOR!!! V úterý 26.9. skupině, která má informatiku, končí výuka v 11:20.

V pátek 29.9. je z organizačních a provozních důvodů vyhlášen volný den ředitele školy.

 

Týden 18.-22.9.

16. 9. 2017

Děkuji všem rodičům za dary na harmonizační dny (napečené dobroty, minerálky, sladkosti)!!!

Harmonizační dny - V pondělí 18.9. si všichni přineste do školy vyplněný dopis, který jste dostali při odjezdu z Pařezu.

Čj - v úterý 19.9. test - literární pojmy

D - ve středu 20.9. test - historické prameny

Výběr peněz: Vybíráme 150Kč na SRPŠ (do 13.10.) a 50Kč na anglické představení (do 8.10.)

Mnozí stále ještě nemají obalené sešity (kontrolní sešity na Čj, desetiminutovky Čj...) a učebnice!!! Dejte to co nejdříve do pořádku.

Čj - DÚ na čtvrtek 21.9. Napište do sešitu 9 vět, které si vyberete (viz nalepený text ve školním sešitě), ve spisovné češtině.

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 21.9. test - člen neurčitý a / an / 0

 

!!! POZOR Výuka ve středu 20.9. končí v 11:45 !!!

!!! POZOR Výuka ve pátek 22.9. končí v 11:20!!!

 

Týden 4.-8.9.

6. 9. 2017

Prosím o obalení všech sešitů a učebnic. Nezapomeňte i na sešity, které jsou ve třídě! (nejpozději do pondělí 11.9.)

V úterý 12.9. v 16:30 se konají třídní schůzky.

Kupte si prosím všichni zvýrazňovač. Budeme ho často používat při hodinách.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »