Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace

Příspěvky

Týden 3.-7.4.

30. 3. 2017

Aj (M.M.) - na pondělí 3.4. popište svůj den

Aj (K.K.) - v pondělí 3.4. test (sloveso být a mít)

- v pondělí 3.4. test - kožní soustava

Čj - v pondělí 3.4. test - mluvnické kategorie sloves

M - dodělejte do sešitu obsahy složitějších obrazců

Vl - v úterý 4.4. test - Slovensko, Polsko, Rakousko

SLOH: Na čtvrtek 6.4. popište pohádkovou postavu, kterou jste si namalovali. Rozsah textu 1 strana formátu A5, může být napsáno na počítači, nezapomeňte na odstavce, snažte se vyhnout slovesům mít a být (nahraďte je jinými výrazy), pozor na opakování stejných slov. Těším se na vaše práce.

Čj - DÚ na středu 5.4. Přepište do domácího sešitu spisovným jazykem okopírované cvičení. Pomůže vám tabulka na str.97.

Aj (K.K.) - naučte se první stránku slovíček MY DAY

Aj (M.M.) - doplňte slovesa

M - Někteří z vás si v důsledku své lenosti doma či ve škole zbytečně zhoršují známky. Je třeba, abyste písemné dělení (a nejen to) řádně procvičovali. Čím více příkladů spočítáte, tím víc vám to půjde!

Nechte podepsat žákovskou knížku s informací o třídních schůzkách!

Čj - v pátek 7.4. test - shoda podmětu s přísudkem

Aj (M.M.) - test na slovíčka MY DAY

Děkuji všem za krásné představení svého volného času!!!

 

 

Týden 27.-31.3.

17. 3. 2017

Čj - dobrovolný úkol na úterý 28.3. Vymyslete moderní pohádku.

SPELLING COMPETITION: V úterý 28.3. proběhne spelingová soutěž pro žáky 5. a 6.r. Nezapomeňte přinést přihlášky a procvičovat spelování! -:)

- v pondělí 27.3. test - svalová soustava

Vl - v úterý 28.3. test - střední Evropa + Německo

Čj - DÚ na středu 29.3. str.99/3

Čj - ve středu 29.3. test - mluvnické kategorie sloves

Čj - v pátek 31.3. test - pravopis (viz domácí úkol z pracovního sešitu str.32a/5)

ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 30.3. je místo matematiky čtení, vezměte si s sebou čítanky. V pátek 31.3. si přineste na matematiku věci na geometrii.      V pátek 31.3. končí výuka v 11:20.

Gratulujeme Verče H. k prvnímu místu ve školním kole spelingové soutěže v Aj.

 

 

Týden 20.-24.3.

17. 3. 2017

V týdnu 20.3.-24.3. budu se staršími žáky na výměnném pobytu v Eichstättu. Pokud budete něco potřebovat, zastihnete mě na mailu. Jinak se obracejte na paní učitelku L.Řehákovou. V tuto dobu nebudou aktualizovány třídní stránky.

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 20.3. končí výuka ve 12:15 (Místo Čj je Př a Inf je 4.a 5.hodinu.). V úterý 21.3. končí výuka v 11:20. V pátek 24.3. končí výuka v 11:20.

M - dokončete pracovní list (obsah obdélníku a čtverce)

 

Týden 13.-17.3.

9. 3. 2017

- na pondělí 13.3. si přineste jehlu s velkým ouškem na provléknutí vyšívací bavlnky

Aj - na pondělí 13.3. se naučte spelovat svá jména, příjmení, anglická slova...

Vl - v úterý 14.3. test - východní Evropa

Vl - ve čtvrtek 16.3. test - konec první republiky, druhá republika

Ve středu 15.3. odpoledne se koná dobrovolná třídní akce (13:30-cca 16:00). Sejdeme se před budovou školy ve Školní ul. Čeká nás pečení, jedení a spousta legrace. Nezapomeňte si přinést recepty a ingredience. Vítány jsou i zástěry a kuchařské čepice. :-)

Vv - v pondělí 13.3. přineste dokončený obrázek

RECITACE: Chválím všechny za přístup k třídnímu kolu recitace a úžasné básničky. S radostí jsem zjistila, že je mezi námi i několik básníků (Děkuji i rodičům!). Do školního kola postupují: Štěpánka B., Verča H., Anička B.+Janička Ř.+Maruška M.+Pája Sm.+Janička B.+Lucka J.+Kačka B. Budeme držet pěsti v úterý 14.3.

Čj - DÚ na středu 15.3. str.83/8

Čj - v úterý 14.3. test z pravopisu - T,M,P

Aj - ve středu 15.3. test - abeceda, spelling (Naučte se rychle spelovat slova + zapisovat spelovaná slova.)

- ve středu 15.3. test - kosterní soustava

M - ve čtvrtek 16.3. test z geometrie - obsah obdélníku (jednoduché zadání + úloha ze života), obsah čtverce (jednoduché zadání)

M - Napište na papír 1 řádek - učebnice str.63/7a.

 

Týden 6.-10.3.

6. 3. 2017

Čj - DÚ na středu 8.3. str.82/6

Čj - v úterý 7.3. test - pravopis přídavných jmen měkkých a tvrdých

- DÚ doplnit pracovní list A + B

V pátek 10.3. budeme mít v rámci čtenářské dílny recitační přehlídku básniček se sportovní tematikou. Každý si připraví recitaci.

Aj (K.K.) - naučte se na středu 8.3. anglickou abecedu (umět písmena i napřeskáčku)

Aj (M.M.) - ve středu 8.3. opakovací test (číslovky, nákupy, obchody...)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 9.3. opakovací test (číslovky, nákupy, obchody...)

Vl - ve čtvrtek 9.3. test - konec první republiky

Vv - na pátek 10.3. si přineste plakát nebo obrázek s portrétem nějakého člověka (herec, zpěvák...)

Čj - v pátek 10.3. test - pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých, přivlast.

 

 

 

Týden 27.2.-3.3.

16. 2. 2017

- na pondělí 27.2. si přineste jehlu s velkým ouškem na provléknutí vyšívací bavlnky

Vl - v úterý 28.2. test z východní Evropy

- na pondělí 27.2. dodělat kvíz

M - DÚ na pátek 3.3. pracovní list z geometrie

M - v pátek 3.3. test - geometrie

 

 

Důležité informace

16. 2. 2017

Přeji všem krásné jarní prázdniny!!!

V týdnu 27.2.-3.3. budu se sedmými ročníky na lyžařském výcviku. Pokud budete něco potřebovat, zastihnete mě na mobilním telefonu, popř. na mailu. Jinak se obracejte na paní učitelku L.Řehákovou. V tuto dobu nebudou aktualizovány třídní stránky.

 

Týden 13.-17.2.

8. 2. 2017

- v pondělí 13.2. test - třídění rostlin

Vl - v úterý 14.2. test - severní, západní a jižní Evropa

Aj -(K.K.) v pondělí 13.2. zkouším rozhovory - nakupování (Připravte si ve dvojicích rozhovor, naučte se ho nazpaměť. Pokud potřebujete, přineste si rekvizity... Ať to vypadá jako opravdové nakupování v obchodě.)

Aj (K.K.) - dokončete pracovní list (Let´s go shopping!) + naučte se slovíčka     z tohoto prac.listu

Čj - DÚ na středu 15.2. dokončete prac.list (příd.jména T,M,P) a nalepte ho do domácího sešitu

Čj - v úterý 14.2. test - druhy přídavných jmen (T,M,P)

Ekologické středisko Střevlík

Datum: čtvrtek 16.2.2017

Sraz: v 7:45 před budovou ZŠ na náměstí (Jedeme objednaným autobusem do Hejnic.)

Objednaný program: Cesta kolem světa I.

Návrat: cca ve 13:10 (Rovnou od autobusu půjdeme na oběd do školní jídelny.)

S sebou: psací potřeby, svačinu, pití (+ Komu bývá špatně v autobuse, vezme si Kinedryl.)

V pátek 17.2. končí výuka v 11:20.

 

 

Týden 6.-10.2.

1. 2. 2017

Čj - v pondělí 6.2. velký opakovací test - slovní druhy, podstatná jména (pravopis, mluvnické kategorie, oslovení...)

M - ve čtvrtek 9.2. test - obvod čtverce

Vl - Kdo nestihl při hodině dokončit pracovní list dějepisnou část, ať dodělá doma.

Vl - ve čtvrtek 9.2. test - Československá republika, život v první republice

SLOH - ve čtvrtek 9.2. test - popis předmětu + popis pracovního postupu

SLOH - DÚ na čtvrtek 9.2.: Vyberte si jeden recept a napište ho na samostatný papír formátu A4. Může být napsáno na počítači. Recept bude obsahovat název jídla, ingredience a v bodech rozepsaný postup. Můžete doplnit obrázkem. Ze všech receptů vybereme tři až čtyři jídla, která si poté společně uvaříme / upečeme ve školní kuchyňce. Myslete na to, aby recept nebyl moc složitý a náročný na zakoupení surovin. Těším se na vaše nápady!

Vl - test v úterý 7.2. z Evropy - jižní, severní, západní

Čj - DÚ na středu 8.2. str.60/5

Dejte si do pořádku opravy v domácích sešitech z českého jazyka. Opravy se píší s odůvodněním chyb v závorce!!!

Nechte podepsat opakovací testy z Čj a přineste je zpět do školy!

 

 

Týden 30.1.-2.2.

26. 1. 2017

Aj - v pondělí 30.1. velký opakovací test (weather, seasons, months, aktivity během roku, řadové číslovky, datum, narozeniny, odpovědi na otázky k těmto tématům, předložky času)

ZMĚNA ROZVRHU: V pondělí 30.1. je místo Pč informatika.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 31.1. čtvrtou vyučovací hodinu. Výuka tedy končí v 11:20. Pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2.

Čj - v pondělí 30.1. test - pravopis podstatných jmen (+naučte se určovat mluvnické kategorie podstatných jmen)

Čj - DÚ na středu 1.2. str.67/3 (Napište celé cvičení do sešitu. + Z druhé věty vypište všechna podstatná jména a určete u nich mluvnické kategorie.)

- Kdo nestihl pracovní list, ať napíše 5 zástupců rostlin a živočichů (rodový + druhový název).

Čj - test ve středu 1.2. - mluvnické kategorie podstatných jmen

Dobrovolný DÚ ze slohuVe čtvrtek 2.2. je poslední možnost odevzdat nakreslené obrázky podle návodu. (Nakopírované materiály jste si brali téměř všichni!)

Aj - (K.K.) ve čtvrtek 2.2. píšeme test na předložková spojení WHEN? Diktuji česky, píšete rovnou anglicky (př. at the weekend, on holiday...)

Přeji všem krásné pololetní prázdniny!

 

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »