Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace

Příspěvky

Týden 25.2.-1.3.2019 (sudý týden)

21. 2. 2019

Poslední dobou se množí zapomínání žákovské knížky. Dejte si na to pozor!!!

Nj (K.K.+P.P.) - v pondělí 25.2. test: W-Fragen (warum, wo, wer, was…), slovosled, otázky a odpovědi

- v pondělí 25.2. test - savci

Čj - v úterý 26.2. test - několikanásobné větné členy

Aj (K.K.) - v úterý test - minulý čas pravidelných sloves

Z - ve středu 27.2. test - Asijští draci a V Asie

SLOH - DÚ na čtvrtek 28.2. - dokončete pracovní list (cv.5)

D - ve čtvrtek 28.2. test - poslední Přemyslovci, sv.Anežka česká

Ve čtvrtek 28.2. končí výuka ve 12:15.

M - v pátek 1.3. tematický test - racionální čísla

Ov - v pátek 1.3. píšeme kontrolní diktát (viz příprava z hodiny)

 

Týden 18.-22.2. (lichý týden)

15. 2. 2019

V pondělí 18.2. jedeme do divadla na představení Posedlost baletem. Učí se jednu vyučovací hodinu, oběd stihneme. Těším se na vás ve společenském oblečení!

Ov - Kdo neměl v pátek 15.2. úkol, má poslední šanci ho přinést v pondělí 18.2.

Aj (K.K.) - v úterý 19.2. zkouším vypravování v minulém čase My last holiday

Čj - v úterý 19.2. test - druhy příslovečných určení

Nj (K.K.) - ve středu 20.2. test ze slovíček - pracovní sešit str.25 / první sloupeček

Nj (P.P.) - na středu 20.2. si zopakujte koncovky časování sloves, slovní zásobu rodina, mein-meine/dein-deine

Ov - v pátek 22.2. mají aktuality Julča, Dominik, Ondra

Ov - v pátek 22.2. si vezměte papír s tématem šikana (+ sešit na Vz)

Čj - na pátek 22.2. Opište si následující tři věty do sešitu a proveďte větný rozbor (Po, Př, PK, PU, Pt, Do).

I přes chladné počasí pojedeme zítra na výlet do skal. Všichni budou velmi přemýšlet o používání mobilního telefonu ve škole. Malé děti si odpoledne hrály samy na hřišti.

 

 

 

 

Týden 11.-15.2.2019 (sudý týden)

12. 2. 2019

Vybíráme 140 Kč na divadlo do středy 13.2.

V úterý 12.2. a ve středu 13.2. probíhá sběr papíru!!! Prosím každého o nějaké kilo! Děkuji.

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 14.2. test - sloveso to be v minulém čase (was/wasn´t/were/weren´t)

Aj (K.K.) - v pátek 15.2. test - slovíčka Holidays (A, B)

Čj - v pátek 15.2. test z pravopisu (viz opravený pracovní list)

Čj - do pátku 15.2. se naučte druhy příslovečných určení a k nim uvedené spojky

V pátek 15.2. končí výuka ve 12:15.

 

POZOR!!!

24. 1. 2019

Čj - ve čtvrtek 31.1. test - subjektivně zabarvený popis (metafora, personifikace, epiteton...)

Vybíráme 140 Kč na divadlo. Peníze noste paní učitelce Povýšilové do 13.2. Děkuji.

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k mé nepřítomnosti nebudou třídní stránky od 26.1.-11.2. aktualizovány. Díky Verče Houdové však budete mít možnost nalézt důležité informace na následující adrese:

ackem-navzdy.webnode.cz

Verčo, mnohokrát děkuji!!!

 

 

 

Týden 21.-25.1.2019 (lichý týden)

9. 1. 2019

Nj (K.K.) - v pondělí 21.1. každý odevzdá projekt ICH (věty, obrázky, fotografie...)

M - v pondělí 21.1. přineste vypracovanou přípravu

M - v pondělí 21.1. test - násobení celých čísel

M - v úterý 22.1. písemná práce - shodnost, začátek celých čísel

F - v úterý 22.1. velký test - opakování celého pololetí

Ov - na úterý 22.1. vymyslete a namalujte svoji postavu + krátký příběh o postavičce

Z - ve středu 23.1. test - jihozápadní Asie + zkoušení mapa

Nj (K.K.) - DÚ na středu 23.1. nalepte do slovníčku obrázek + slovíčko

Nj (P.P.) - zopakujte si slovní zásobu

- ve středu 23.1. poznávačka ptáků (zástupci v sešitě)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 24.1. test - přítomný čas prostý a průběhový

Čj - DÚ na pátek 25.1. Opište si tyto věty do sešitu a určete všechny větné členy (Po, Př, Pt, PK, PU).

Malé děti si včera hrály na hřišti. Touha zvítězit ho hnala vpřed. Známky za první pololetí se ve škole rychle uzavírají.

 

 

 

Týden 7.-11.1. (lichý týden)

8. 1. 2019

- ve středu 9.1. test - ptáci (anatomie...)

Nj (P.P.) - DÚ na středu 9.1. str.16/7

ZMĚNA ROZVRHU: Ve středu 9.1. je místo literatury mluvnice.

Čj - ve středu 9.1. test - přívlastek shodný a neshodný

Ve středu 10.1. bude výjimečně třídnická hodina. Probereme lyžařský výcvik... Přineste si kopie s informacemi, které jste obdrželi před Vánocemi, ať si můžete dělat poznámky.

D - ve čtvrtek 10.1. test - Boleslav I. … Břetislav

Aj (K.K.+M.M.) - ve čtvrtek 10.1. test - present simple a present continuous

Aj (K.K.) - DÚ na čtvrtek 10.1. - cv.11 na pracovním listě

Ov + Vz - ve čtvrtek 10.1. si přineste sešit na Vz i Ov

Ov - ve čtvrtek 10.1. test - kultura, náboženství

V pátek 11.1. jedeme do vlakem do Hejnic do Střevlíku. Čeká nás program Palma postrach pralesa II.

 

 

Šťastné a veselé Vánoce

21. 12. 2018

Moc děkuji za krásné dárky a přeji všem rodičům i žákům krásné a pohodové vánoční svátky! 

Budu se na vás opět těšit v pondělí 7.ledna 2019.

 

Týden 17.-21.12. (sudý týden)

13. 12. 2018

VYBÍRÁME: 1200 Kč na lyžařský výcvik + 70 Kč na Střevlík (do 21.12.)

M - DÚ na pondělí 17.12. str. 57/4

D - v pondělí 17.12. test - od počátků českého státu do sv.Václava

Aj (K.K. + M.M.) - na úterý 18.12. zpracujte myšlenkovou mapu ANIMALS (text + obrázky) viz učebnice str. 29

Čj - v úterý 18.12. píšeme kontrolní diktát (viz příprava za DÚ)

Z - ve středu 19.12. test - Asie (mapa + všechna nej…+ vegetace+rozloha…)

Z - zkouší se z mapy Asie

Ov - je ve čtvrtek 20.12. místo Vz; dobrovolný DÚ - namalujte komiks stvoření světa

D - ve čtvrtek 20.12. si nemusíte brát dějepis

Nezapomeňte do středy 19.12. přinést dárek pro spolužáka!

VÁNOČNÍ DEN: V pátek 21.12. nás čeká společný den. Kdo můžete, přineste prosím trochu cukroví. Výuka končí ve 12:15. S sebou: žákovskou knížku, penál, dobrou náladu

 

 

Týden 10.-14.12. (lichý týden)

7. 12. 2018

- v pondělí 10.12. test - plazi

M - od úterý 11.12. bude ARITMETIKA

ZMĚNA ROZVRHU: V úterý 11.12. začínají chlapci v 8:30 a ve čtvrtek 13.12. končí ve 12:15.

LITERATURA - ve středu 12.12. test - eposy, kroniky, bajky (charakteristika lit.žánru, zástupci...)

Nj (K.K.) - DÚ na středu 12.12. pracovní sešit str.11/1

Nj (K.K.) - ve středu 12.12. test - otázky a odpovědi (Wie alt bist du? Woher kommst du? Wo wohnst du?...)

Aj (K.K.) - ve čtvrtek 13.12. test na slovíčka - animals (Budu vybírat slovíčka ze dvou kopií.)

Ov - ve čtvrtek 13.12. je místo výchovy ke zdraví občanská výchova

Čj - DÚ na ČTVRTEK 13.12. Nalepte lístek do domácího sešitu, opravte chyby a věty přepište. Jedná se o přípravu na kontrolní diktát.

V pátek 14.12. se uskuteční poznávací zájezd do Drážďan. Sraz před halou bude v 6:45!!!

 

 

Týden 3.-7.12. (sudý)

29. 11. 2018

Ve dnech 3. - 4.ledna 2019 bude ředitelské volno. Škola začne 7.ledna 2019.

Čj - v úterý 4.12. test - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

ZMĚNA ROZVRHU: Ve středu 5.12. je místo zeměpisu český jazyk mluvnice.

Ve středu 5.12. ve 14:00 se koná Mikulášský běh.

Vz - DÚ na čtvrtek 6.12. Vymyslete jídelníček na tři dny podle zdravé výživy.

SLOH - DÚ na čtvrtek 6.12. vyplňte test - etiketa

Čj - DÚ na pátek 7.12. str. 54/2

Čj - v pátek 7.12. test - přísudek slovesný a jmenný se sponou + nahrazování

Aj (M.M.) - na pátek 7.12. si přečtěte text v učebnici str.28

M - v pátek 7.12. test shodnost trojúhelníku, geometrická konstrukce trojúhelníku

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »